وقتی خدمات دندانپزشکی لوکس تلقی می‌شود/ سن کاشت دندان در کشور در حال سقوط است

آموزش و نهادینه کردن فرهنگ رعایت بهداشت دهان و دندان یکی از مهمترین خدمات دندانپزشکى است که در نظام سلامت ایران این نوع خدمات با مشکلاتی روبروست.