نامه صالح الصماد به بان کی مون از دست سعودی ها

رئیس شورای عالی سیاسی یمن در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، اتخاذ تدابیری را برای پایان دادن به تجاوز یمن خواستار شد.۰۹:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر