ورود سامانه بارشی به کشور از امروز/ تهران خنک می‌شود

براساس تحلیل اخرین دادها و نقشه ها پیش یابی هواشناسی امروز در برخی مناطق سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.