هشدار درباره تبعات ایجاد منطقه پرواز ممنوع درسوریه

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت: تسلط کامل آمریکا بر آسمان سوریه، موجب شروع جنگ با سوریه و روسیه خواهد شد….