مورینیو و تهدید عجیب ونگر

رابرت پیزلی در کتاب جدید خود مدعی شد که مورینیو در درگیری که سال گذشته با ونگر داشت، او را تهدید کرد که صورتش را له خواهد کرد.