دیپلمات های آمریکا: ترامپ لیاقت ندارد

ده ها نفر از دیپلمات های بازنشستۀ آمریکا دونالد ترامپ را لایق کرسی ریاست جمهوری نمی دانند….