لایحه ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران در کنگره آمریکا تصویب شد

به گزارش ایران خبر  مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوریخواهان اکثریت آنرا در اختیار دارند روز پنجشنبه لایحه ای را به تصویب رساند که براساس آن پرداخت پول نقد به ایران برای آمریکا ممنوع می شود و دولت آمریکا ملزم می شود کنگره را پیش از هرگونه تسویه مطالبات با تهران، از موضوع مطلع کند.   […]