سردار پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه شد

با حکم سرلشکر جعفری، سردار پورجمشیدیان بعنوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه جایگزین سردار فروتن شد.