جاور: رقابت‌های قهرمانی آسیا در سطح المپیک بود

ملی‌پوش زنجانی رویینگ بانوان ایران با اشاره به سطح رقابت‌های رویینگ قهرمانی آسیا، گفت: این مسابقات در سطح المپیک ۲۰۱۶ ریو بود.