اگر احزاب یارانه دریافت کنند؛ مجیزگوی دولت می شوند

به گزارش ایمنا، محمدجواد ابطحی با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره پرداخت یارانه به احزاب کشور، گفت: مسئله پرداخت یارانه به احزاب از سال های پیش به ویژه در مجلس هشتم از سوی برخی از نمایندگان پیگیری می شد، که در آن زمان نیز من اعلام کردم که این مسئله مشکل ساز است. نماینده […]