علت خشک سالی و سیل همزمان در ایران چیست/این هشدار را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری ایمنا، چند سالی است که سیل های مهیبی از جنوب تا شمال ایران را درگیر خود کرده اند، از سوی دیگر خشکسالی شدیدی هم در ایران در حال رخ دادن است. برخی بر این باورند که این دو نمی تواند هم زمان رخ دهد، اما آیا واقعا چنین چیزی ممکن است؟ چه اتفاقی […]