سقوط تنها بالگرد استاندارد اورژانس کشور/ فایل صوتى فرانسوى پرده از پرونده کیارستمى برداشت

در هفته گذشته وزارت بهداشت تنها بالگرد استاندارد حمل بیمار خود و یکى از تکنسین‌هاى اورژانس را از دست داد.