افزایش حجم ۷.۲ درصدی تردد/ محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های کشور اعلام شد

 مرکز مدیریت راه های کشور روز جمعه اعلام کرد، در شبانه روز گذشته حجم تردد در محورهای برون شهری کشور، نسبت به ۲۴ ساعت پیش از آن ۷.۲ درصد افزایش داشته است.