افزایش حجم ۷.۲ درصدی تردد/ محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های کشور اعلام شد