تصویب طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به ایران

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجلس نمایندگان آمریکا طرح پیشنهادی «اِد رویس» رئیس کمیته روابط خارجی این نهاد برای ممنوع کردن پرداخت پول نقد به دولت ایران را تصویب کرد. بر اساس این طرح که ۲۵۴ نماینده با آن موافقت و ۱۶۳ نماینده دیگر مخالفت کردند، پرداخت هر گونه پول نقدی به دولت ایران حتی اگر […]