موگرینی: آزمایش‌های موشکی ایران نقض برجام نیست

به گزارش ایران خبر، فدریکا موگرینی پس از اولین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و گروه ۱+۵ در نیویورک به خبرنگاران گفت: در این نشست در باره موشک‌های بالستیک ایران صحبت نشد آزمایش‌های موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد و نقض برجام نیست.