۱۰۷ هزار مدرسه کشور میزبان بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز