شروع بازی های ساحلی آسیا در ویتنام

پنجمین دوره بازی های ساحلی آسیا روز شنبه رسما در شهر دانانگ ویتنام گشایش می یابد.۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر