۲۲سپتامبر، روز جهانی بدون خودرو

به گزارش ایمنا، ۲۲سپتامبر مطابق با اول مهر، به نام “روز جهانی بدون خودرو” نامگذاری شده است. آن طور که واشنگتن پست در یادداشتی در سال ۲۰۰۹ آورده است، هدف از اجرای این طرح ترویج استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری، و راه رفتن است. همچنین روز بدون خودرو از مردم می خواهد […]