رویترز: مذاکرات آمریکا و روسیه برای احیای آتش بس در سوریه شکست خورد

آمریکا و روسیه یک بار دیگر موفق نشدند در خصوص تمدید آتش‌بس در سوریه به توافق برسند و مذاکرات آنها در این رابطه با شکست مواجه شد.