رویترز: مذاکرات آمریکا و روسیه برای احیای آتش بس در سوریه شکست خورد