قابلیت رمزگذاری پیام های خصوصی به اپلیکیشن واتس اپ افزوده می شود [شایعه]