اهمیت توپولوژیک و سیاسی آزادسازی "شرقاط" چیست؟

نماینده سابق پارلمان ملی عراق درباره اهمیت توپولوژیک و سیاسی شرقاط در استان صلاح‌الدین، توضیحاتی ارائه کرد.