مخالفت حزب چپ گرای آلمان با پرواز ممنوع در سوریه

حزب چپ گرای آلمان به طور قاطع با پیشنهاد “فرانک والتر اشتاین مایر” وزیر خارجه این کشور در خصوص ایجاد منطقه ممنوع پرواز در سوریه مخالفت کرد….