رئیس جمهور قرقیزستان برای ادامه درمان به «مسکو» منتقل شد

رئیس جمهور قرقیزستان برای ادامه درمان به دعوت طرف روسی به بیمارستان مرکزی ریاست جمهوری این کشور در شهر مسکو منتقل شد.