زندگی در اصفهان چگونه است؟

اصفهان، شهری توریستی و تاریخی ایران است. با کجارو همراه باشید تا با شرایط زندگی در اصفهان آشنا شوید.