هند ۳۶ جنگنده رافائل از فرانسه می‌خرد

خبرگزاری فرانسه گزارش داد، هند قرارداد خرید ۳۶ فروند جنگنده رافائل از فرانسه را امضا کرد.