انتقاد عبدالسلام از فریب کاری کمیته چهارجانبه

رئیس هیات ملی مذاکره کننده یمن، کمیته چهارجانبه متجاوز را به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایت های خود درحق مردم یمن متهم کرد….