جنگلی از موشک در تونل‌ها و اماکن خاص آماده شلیک است