جشنواره فیلم کوتاه «نوساز» دوستی فیلم‌سازان ایرانی و تاجیک را تحکیم می‌بخشد