ریابکوف: اظهارات «کلاپر» درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا نوعی حماقت است

معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که اظهارات رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا مبنی بر مداخله مسکو در تبلیغات انتخاباتی واشنگتن نوعی جدیدی از حماقت است.