درددل هنرمندان از وضعیت این روزهای هنر دفاع مقدس

کاهش آثار سینمایی دفاع مقدس، لزوم ورود وزارت فرهنگ در جهت تولید آثار دفاع مقدس، چرایی تعطیلی جشنواره موسیقی مقاومت توسط وزارت فرهنگ و… از جمله دغدغه‌های برخی هنرمندان است.