اسنودن: از اپلیکیشن Allo گوگل استفاده نکنید

اسنودن در مورد الو گوگل می‌گوید: «آن را از گوشی خود پاک کرده و بار دیگر به سراغش نروید.»