رئیس مجلس کنیا برای رایزنی پیرامون مسائلی همچون مبارزه با تروریسم وارد تهران شد

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: رئیس مجلس کنیا ساعتی پیش به منظور رایزنی پیرامون مسائل مختلف در حوزه روابط دوجانبه با ایران و همچنین مقوله مبارزه با تروریسم وارد تهران شد.