رضا یزدانی برای جراحی به آلمان می‌رود

کاپیتان تیم‌ ‌ملی کشتی آزاد برای عمل جراحی بر روی پای مصدومش به آلمان خواهد رفت.