بوریس جانسون: آغاز خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا از سال آینده

بوریس جانسون، وزیر امور خارجۀ بریتانیا، می‌گوید لندن قصد دارد روند رسمی خروج از اتحادیۀ اروپا را اوایل سال آینده آغاز کند.