قرائت گزارش فیش‌های نجومی در کمیسیون اصل نود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از قرائت گزارش حقوق‌های نجومی در جلسه هفته آتی این کمیسیون خبر داد.