پارلمان قرقیزستان قانون برگزاری همه‌پرسی را تصویب کرد

پارلمان قرقیزستان قانون برگزاری همه‌پرسی این کشور را با ۹۸ رای موافق از مجموع ۱۲۰ رأی به تصویب رساند.