پارلمان قرقیزستان قانون برگزاری همه‌پرسی را تصویب کرد