هشدار نسبت به تزریق اشتباهی یک آمپول!

به گزارش ایران خبر، در هفته‌ اخیر نامه‌ای منتسب به سازمان غذا و دارو در شرکت‌های پخش دارو  و داروخانه‌های سطح کشور دست به دست می‌شد که در آن نسبت به فروش و تزریق اشتباهی یک نوع آمپول هشدار داده شده بود. البته این آمپول یک داروی بی‌هوشی است و در سطح بیمارستانی کاربرد دارد […]