دیدار وزیر دفاع آلمان با «مسعود بارزانی»

وزیر دفاع آلمان امروز صبح در اربیل با رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرد.