دیدار اردوغان با نمایندگان نهادهای صهیونیست آمریکا

رئیس‌جمهور ترکیه در هتل محل اقامت خود در نیویورک با نمایندگان نهادهای صهیونیست آمریکا پشت درهای بسته دیدار کرد.