توروبولانس در سفرهای هوایی چندان هم خطرناک نیست

توربولانس از شایع‌ترین اتفاقات در سفرهای هوایی است و شاید برای برخی ترسناک تلقی شود. اما این پدیده خیلی هم نگران‌کننده نیست.