روایت‌های رهبر معظم انقلاب از دفاع مقدس در «روایت‌نامه» منتشر شد

کتاب «روایت‌نامه» شامل روایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی از دفاع مقدس به صورت یک فرهنگ الفبایی منتشر شد.