خودروهای جنجالی فارادی فیوچر از باتری های LG نیرو می گیرند