روز به روز به قدرت تهاجمی خود می‌افزاییم/دشمنان باید بفهمند توان مقابله با این ملت را نخواهند داشت

جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما با استعانت از جهاد کبیر، روز به روز به قدرت تهاجمی خود می‌افزاییم.