اسلام‌گرایان بار دیگر به پارلمان اردن راه‌یافتند

اسلام‌گرایان بعد از چندین سال تحریم انتخابات، بار دیگر راهی پارلمان اردن شدند.