معاونت علمی در هفته‌ای که گذشت/ پتانسیل بی‌نظیر کشور در زمینه سلول‌های بنیادی

فرصت‌های فراوان در طب بازساختی و اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان جشنواره دانش‌آموزی زیست‌فناوری از مهم‌ترین رویدادهای معاونت علمی و فناوری هفته گذشته بودند.