معاونت علمی در هفته‌ای که گذشت/ پتانسیل بی‌نظیر کشور در زمینه سلول‌های بنیادی