سردار سلامی: منافع حیاتی دشمن در هر نقطه، در تیررس است

سردار سلامی دربارۀ قدرت نیروهای مسلح در برابر تجاوز دشمنان می‌گوید منافع حیاتی دشمن در هر نقطه از جهان در تیررس است.